Undervisning

Hvis intet andet er anført er undervisningen soloundervisning 25 min. om ugen. Normalt anbefales instrumentundervisning først fra 2. klasse. Det optimale udbytte af undervisningen fås naturligvis bedst, hvis eleven har daglig adgang til instrumentet i hjemmet.

Det kan desværre ikke garanteres, at al undervisning oprettes. Det afhænger af antal tilmeldte elever.

Herunder er en liste over al undervisning i Musik- og Billedskolen, undervisning i andre instrumenter oprettes efter behov så vidt muligt. Undervisningen begynder d.1. september 2021 og slutter d.15.juni 2022.


 

Billedskole 

Underviser Lene Lykke-Davidsen

Billedskole er for de børn, der er vilde med at tegne, klippe, male, lave ting i ler, lave tryk, skulpturer, installationer, se på billeder, gå på udstilling og lave deres egne kunstprojekter. Hovedvægten ligger på det skabende og æstetiske udtryk, fremfor det reproducerende og på, at det "skal ligne", med mindre det netop er det, vi arbejder med den dag. Derudover vil der være indlagt museumsbesøg, så vi kan opleve kunsten "live". Billedskole er således et felt for både krop, sanser, følelser og intellekt. Det skal være sjovt, og vi skal lære noget!

Vi er 12 på et hold, hvilket giver tid til at hjælpe den enkelte. Vi laver udstilling ved sæsonens afslutning. Med lokale på skolen kan de gå direkte fra skole til billedskole. 

 


Bas

Bassen er grundstenen i musik. Derfor er en god, solid og rytmisk sikker baslinje vigtig for den samlede lyd. Ligegyldigt hvilken musik du hører, er bassen altid fundamentet. Ud fra musik du kan lide, arbejder vi med rytmer, akkorder, teknik og solo. Vi lytter til musik, spiller til musik, laver musik og leger med musik. El-bas eller kontrabas.Blokfløjte
Har du lyst til at spille blokfløjte, kan du både spille alene og på hold af højst 3 elever. Anbefales allerede fra 1.klasse.

Børnekoret
for elever i 1. og 2. klasse. Børnekoret øver hver tirsdag kl.14.10-14.55. Børnene lærer, hvad det vil sige at synge i kor, men vi danser også, laver sanglege, øver rytmer og synger helt enkel flerstemmighed. Alle er velkomne! Vi optræder flere gange om året til de to skolers forskellige arrangementer, især til jul, påske og sommer. Børnekoret betales kun én gang om året, og det koster 670 kr. at deltage.

Guitar
Både for begyndere og øvede. I undervisningen bliver der taget individuelt udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og alder. Vi arbejder med akkorder, nye og gamle sange, skalaer, rytme, soloer og fede riffs. Det er vigtigt, at du har en guitar derhjemme.

Klarinet
Har du lyst til at prøve et instrument, som kan bruges indenfor alle genrer, så er klarinetten måske noget for dig? Det er et instrument med en dejlig varm og blød klang, og det er ikke svært at få den til at lyde af noget ret hurtigt. Det kan anbefales at leje en klarinet i begyndelsen, da den er temmelig dyr i anskaffelse. Der findes også plastic-klarinetter, som man kan spille på helt fra 1. klasse

Klassisk klaver
Klaveret er et fantastisk turpas til musikkens forunderlige og farverige verden. Gå på opdagelse i komponisternes klangverdener. Lær at afkode et musikstykkes rytmiske, harmoniske og melodiske struktur. Oplev den magi, der kan opstå, når man formidler musik til andre.
Gennem et bredt repertoire udvikles kendskab til forskellige genrer indenfor den klassiske musik. Undervisningen tager udgangspunkt i en god og sund klaverbehandling. Nodelæsning integreres fra begyndelsen.
Undervisningen kræver, at der er et klaver i hjemmet, så man kan øve dagligt. Nybegyndere kan starte ved et keyboard, men forventes at anskaffe et el-klaver med vægtede tangenter, eller - allerbedst - et akustisk klaver.
Det forventes, at man deltager i arrangementer som koncerter og fællestimer, idet disse oplevelser er med til at udvikle elevens musikalske og spillemæssige færdigheder.
Hvis man ønsker et bredere favnende og mere dybdegående forløb, er det muligt at tilmelde sig dobbeltlektioner à 50 min. pr. uge. Hermed opnås en højere grad af fordybelse i det musikalske arbejde, og der lægges større vægt på opbyggende tekniske øvelser. Man vil typisk arbejde med flere stykker/stilarter sideløbende.

Klassisk sang
Sanglærer Birgit Wisti: Der arbejdes med grundlæggende færdigheder i den klassiske sangteknik i overensstemmelse med stemmens potentiale og muligheder for udvikling. Der arbejdes med at synge klassiske sange, lieder, romancer, arier og musicalsange. Der lægges vægt på formidling af sangenes indhold, og der arbejdes med at udvikle stemmens personlige klang og farve igennem en ny kropsvenlig sangteknik.

Musikalsk indskoling
Undervisningen foregår som regel inden kl.15.30, og eleverne hentes i Zahlitten eller Åbenskolen. I Åbenskolen er det dog vigtigt, at forældrene skriver ind i Tabulex, hvis barnet skal til undervisning i Musik- eller Billedskolen. 
Hold A
for 0. klasse. Sang, spil og bevægelse, herunder sanglege.
Hold B
for 1. klasse. Her beskæftiger vi os med sang, spil, bevægelse og leg. Det er målet, at elevens indlæring sker gennem oplevelse, indlevelse og aktiv medvirken. De grundliggende musikalske færdigheder trænes på en spændende, sjov og lærerig måde.
Hold C
for 2. klasse. Vi viderefører elementerne fra hold B gennem elementært sammenspil og sang. At lytte til hinanden og musikken er kodeordene.

Rytmisk klaver
Kan du lide at spille klaver? Eller kunne du godt tænke dig at begynde på det? Vil du blive bedre til at lytte, læse noder, koordinere rytmer og hænder på klaveret? Vi vil både spille efter gehør og efter noder og tage udgangspunkt i den musik, du har lyst til at spille. I timerne vil der være fokus på akkorder, rytmik, improvisation, komposition, frasering, akkompagnement, en smule teori og meget meget mere - spilleglæden vil være i fokus! Vi spiller alt lige fra pop og rock til jazz og blues. Måske kan du også lære at lave dine egne melodier?

Rytmisk sang
Kunne du tænke dig at lære at synge? Stemmen er kroppens eget instrument og derfor også et af de fineste og mest værdifulde instrumenter at lære at kende. Troels Bobergs sangundervisning indeholder følgende elementer:
  • Sangteknik - En af de vigtigste dele af sangundervisningen er den basale sangteknik. For at stemmen kan udfolde sig frit, skal den forankres i kroppen. Vi varmer op og styrker kroppens støttemuskulatur, træner stemmens lukkefunktion, skaber et konstant "flow" i udåndingen og øver skift imellem stemmens basale klangfunktioner.
  • Musikalitet - Der arbejdes med at styrke elevens basale rytme og tonalitetsforståelse. Dette sker i forbindelse med indlæringen af nye sange, som eleven godt kan lide. Der anvendes forskellige kropslige øvelser, som fx. klap og dans til at stimulere rytmeforståelsen.
  • Udtryk - Lige fra starten arbejdes der med at udfolde elevens personlige og kunstneriske udtryk. Det handler om at skabe et trygt og varmt undervisningsmiljø, hvor eleven tør give slip og lukke op for stemmens udtryksmuligheder. At læreren forstår at møde eleven præcis der, hvor eleven er, er et af de vigtigste redskaber i denne proces.
  • Motivation - Der arbejdes målrettet med at styrke elevens motivation og lyst til at synge. Elever, der øver sig meget af egen fri vilje, har en tendens til at blive de bedste elever...
  • Performance - I forbindelse med Musikskolens koncerter arbejder vi med performance. Her arbejder vi med mikrofonteknik, håndtering af nervøsitet og andre koncertforberedende øvelser.
  • Tekst- og sangskrivning - Der arbejdes med stor åbenhed overfor det kreative. Da det at skabe sin egen musik, er kongevejen til at finde sit personlige udtryk. Dette element vægtes, hvis eleven udviser interesse for det.
Sang med instrument
Har du lyst til både at synge og spille enten guitar eller klaver til, er dette måske noget for dig...

Sammenspil/band (50 min.)
Holdundervisning på forskellige alderstrin (fra 3.klasse) Rytmisk sammenspil - lær at spille i band

Kunne du tænke dig at spille i band? På Musikskolen kan du lære at spille musik sammen med andre. Du
kan enten danne dit eget band med nogle venner fra klassen eller du kan komme med på et af vores
sammenspilshold. De forskellige bands sammensættes efter din alder og instrumentfærdigheder. De mest
almindelige instrumenter i vores bands er: vokal, el-guitar, el-bas, trommer og klaver/keyboards.
 
Uanset om du er meget øvet, eller du lige er begyndt at spille et instrument eller at synge, vil du få et
kæmpe udbytte af at spille sammen med andre. Sammenspil er - udover at være udviklende både
musikalsk og socialt - med til styrke elevens interesse for sit instrument og give lyst til at øve. Hvert forår
afholder vi Zahle Rockclub, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med at spille en koncert med dit
band. Vi holder også jule- og sommerrockkoncerter, så der er masser af muligheder for at optræde.
Hvis du går til et soloinstrument her i Musikskolen, får du 50 min. sammenspil med i købet for kun 200
kr. mere om måneden, men det er også muligt kun at gå til sammenspil.

Sangskrivning - "Det kreative musikværksted"
Skab din egen musik og skriv dine egne sange! Er du sanger og har du lyst til at skrive sange? Er du guitarist og kan lide at lave riffs og synge til? Er du pianist og finder du på fede grooves og akkordrundgange? Er du i et band, der savner vejledning? Så kan dette være et tilbud for dig. Vi vil arbejde med selv at skrive musik, uanset genre. Fokus vil primært være på processen - hvordan skriver man en sang? Men også fremførelsen og udvikling af personligt udtryk. Kravet er, at du har erfaring med at spille musik, og at du brænder for selv at prøve at skrive musik.

Saxofon
Saxofonen er et af de mest alsidige blæseinstrumenter og bliver brugt meget i både pop, rock, jazz og et væld af andre musikgenrer. Når du går til saxofonundervisning, vil vi som udgangspunkt arbejde med at spille forskellige melodier og sange sammen. Med dette udgangspunkt vil vi arbejde med instrumentbeherskelse, improvisation og meget meget mere. Vi bestræber os på at bringe så meget sammenspil ind i instrumentalundervisningen som muligt.

Trommer
Vil du lære at spille dine yndlingsnumre på trommer, improvisere og lære nye rytmer at kende? Trommerne er et af de vigtigste instrumenter i næsten al rytmisk musik, og hvadenten vi hører pop, rock, funk, jazz, hiphop, samba eller heavy metal, spiller trommerne en altafgørende rolle. Måske er det noget for dig?

Trompet
Har du lyst til at prøve at spille trompet? Det er et fantastisk instrument med mange muligheder. Trompeten bruges i mange forskellige genrer, og har du først lært den basale teknik, vil du kunne spille sammen med andre og få stor glæde af det. Hvis man begynder at spille trompet før 3.-4. klasse, går det ret langsomt i begyndelsen. Ring til vores nye trompetlærer, Anders og få en snak!

Ukulele 
Virker guitar som for stor en mundfuld, eller går du måske bare med en lille Hawaii-surfer-type inde i maven, så er ukulele måske noget for dig!
I undervisningen i ukulele, vil vi arbejde med akkorder og rytmer, ud fra sange i forskellige sværhedsniveauer, alt efter hvor ny/øvet eleven er. Vi vil primært spille populærmusik, men kan også prøve kræfter med egne kompositioner.

Violin
Har du lyst til at spille på et af de mest populære klassiske instrumenter?

Zahlekoret
er for elever fra 3. til 5.klasse, og det foregår mandag kl.14.10-14.55. Vi synger mange forskellige sange, både enstemmige, flerstemmige, rytmiske og klassiske, engelske og danske, sjove og sørgelige. Alle er velkomne, men det er en fordel, hvis du er glad for at synge! Vi optræder mange gange i løbet af året. Zahlekoret betales kun én gang om året, og det koster 670 kr at deltage.

Zahles Ungdomskor 
Kan du lide at synge?

Kære 6.-9. klasser!

 

Zahles ungdomskor starter op efter sommerferien, så har du lyst til at synge i kor, er du hjertelig velkommen til at komme til prøvesyngning fra august.


Vi øver 1 ½ time pr. uge på Zahles. Ugedagen ligger ikke fast endnu.

 

Koret synger et bredt repertoire af både rytmiske og traditionelle sange, på både dansk og udenlandsk.

Der vil være forskellige koncerter og arrangementer i løbet af sæsonen og for at ryste koret sammen afholder vi et  socialt arrangement i starten af sæsonen.

 

De øvrige år har det været svært at få dette kor til at blive til noget, da der har været for få tilmeldinger. Det er derfor en god idé at overtale et par veninder til også at tilmelde sig. Man bliver glad af at synge sammen med andre :) 


Zahles Ungdomskor + solosang


Du får nu muligheden for at træne dit sangtalent, både som korsanger i et skønt fællesskab med andre piger og til solosang med særlig vægt på sangteknik og personligt udtryk. Vi tilbyder i samarbejde med Troels Boberg denne pakke for dig, som er interesseret i at blive endnu bedre til at synge, end du allerede er!


Vi vil sammen skabe et dejligt rum med mulighed for personlig udvikling og et >Girls’only<fællesskab, der kan være med til at gøre hverdagen lidt sjovere!

I har mulighed for kun at vælge enten solosang eller kor, men vi anbefaler hele pakken til jer.

 Zahles Musik- og Billedskole - Telefon: 3369 7925 - E-mail: in@zahles.dk
Luk