Undervisningsregler:

1. Undervisningen begynder d.1.september 2020 og slutter d.15. juni 2021 - herefter vil der blive afholdt erstatningsundervisning ind til ferien begynder.
2. Der er ikke undervisning på skolefridage.
3. Der er 3 måneders prøvetid for nye elever. Herefter er tilmeldingen bindende for resten af skoleåret.
4. Udmeldelse inden for prøvetiden regnes fra d.1. i måneden og skal meldes skriftligt til musikskolelederen.
5. Det årlige honorar betales i 10 rater og opkræves sammen med skolepengene.
6. Timer, der forsømmes af elever, erstattes ikke!
7. Afbud fra eleven meldes til læreren (se telefon- og mailliste), dette gælder også ved lejrskoler, ture, temadage osv.
8. Afbud fra læreren meldes så vidt muligt pr. mail eller sms. Elever kan også blive kontaktet på skolen. Aflyste timer vil blive erstattet senere på året. Hvis der er tale om længere tids fravær, vil undervisningen varetages af en vikar.
9. Ændringer i mailadresse eller telefon meldes hurtigst muligt til musikskolelederen.

Priser for undervisning i Musikskolen 2020/2021
                 

Musikalsk indskoling                            50 min.                  4.400,- årligt          440,-  månedligt i 10 måneder    

Rytmisk sammenspil                             50 min.                  4.750,- årligt          475,-           "                    "

Soloundervisning                                   25 min.                  7.700,- årligt          770,-           "                    "

Soloundervisning + sammenspil         50 + 25 min.         9.700,- årligt          970,-           "                    "

Børnekor og Zahlekor                            45 min.                    700,- årligt (betales en gang)
Ungdomskor                                            90 min.                  1000,-årligt (betales en gang)

Soloundervisning og ungdomskor      25 min. + 60 min. 8.100,-årligt           810,-             "                   "

Billedskole                                             100 min.                  4.300,-årligt            430,-            "                    "
Zahles Musik- og Billedskole - Telefon: 3369 7925 - E-mail: in@zahles.dk
Luk