Gode råd


Inden man melder sit barn ind i Musik og Billedskolen, er der nogle ting man skal gøre sig klart. Det er vigtigt at hjælpe sit barn med at huske at komme til undervisningen og støtte det i at øve sig hjemme - gerne lidt hver dag, frem for én gang om ugen! Man skal huske at melde afbud, hvis ens barn er sygt, på ferie eller forhindret af andre årsager. Musik- og Billedskolelærerne kender ikke til skolens eller Zahlittens og Åbenskolens program. Prøv at undgå at melde dit barn til ture el. lign. i Zahlitten eller Åbenskolen samme dag, som der er undervisning i Musik- og Billedskolen!

Det er meget populært at gå i Musik- og Billedskolen, og det er vi naturligvis meget glade for. Det betyder dog også, at der er venteliste på nogle instrumenter og hold.

(Hvis der skulle være en elev, der sjofler undervisningen og bliver væk gentagne gange uden at melde afbud og måske sjældent øver sig, vil vi opfordre barnet til at stoppe, så der kan blive plads til en anden, som står på ventelisten og sandsynligvis er mere motiveret...)

Zahles Musik- og Billedskole - Telefon: 3369 7925 - E-mail: in@zahles.dk
Luk